Jerusalem

Met trompet geskal, fanfare!
Stap Hy die poorte in.
Die Christus kom om klaar te maak,
die werk wat Hy begin.

Die dooies sal dan opstaan,
en die lewendes sal juig
Van Kaapstad tot Jerusalem
Sal knieë voor hom buig.

Voorwaar, dis die Messias
Hy’s Die Waarheid, Weg en Lig
Bring al sy kinders eensklaps
Na die Heil’ge stad terug.

Die paaie is van goud gemaak,
die kore staan en sing:
“Hosanna in die hoogste,”
Soos hul ere aan Hom bring.

Die siekes word gesond gemaak,
die blindes sal weer sien.
Hul trane word selfs afgevee,
Deur Christus, hulle vriend.

Ek draai toe om en sien met eens
‘n Draak wat voor my staan.
Die draak het sewe koppe,
Op sy voorkop staan sy naam.

Die draak het uit die see verys
om mense te verlei.
‘n Spieëlbeeld van die Christus
Soos dit op die branders ry.

Die draak is sterk en magtig,
God het hom die krag gegee
Oor die mensdom van die wêreld
om hul tyd’lik te regeer.

Sien, God waarsku tog gedurig
dat ons wakkerder moet wees.
Want die Duiwel se verleiding
neem ons oor in woord en vlees.

Maar dan bied God tog vertroosting:
By die Christus sal ons woon.
Erken Hom as Messias
En buig slegs voor God se troon.

God sal jou dan kom wegraap,
om te keer dat jy ook ly –
Die dag wat God sy oordeel spreek
oor jou, net soos oor my.

Jacobus Swart
23 Jan 2017

Eentonigheid.

Ek vermoed ek kompliseer dinge te veel.  Ek het myself op ‘n punt gekry waar ek nie meer net die gewone goeie in iets of iemand kan sien nie, maar waar ek altyd oortuig is daarvan dat daar een of ander agenda is agter ander se woorde en dade. Paranoia? Dalk ja.

Dit gaan nie een van die maklikste prosesse wees om uit te kom nie, maar die eerste stap tot genesing is tog ‘n helder, sober bewuswording van die feit dat daar wel iets nie heeltemal reg is nie.

Ek het gesoek en gesoek. Maar ek vind my hulp kom nog steeds van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dis wanneer ek so swak is dat Sy krag bo alles uitstyg, en ons weer heel maak.

Kom ons kyk wat  hou hierdie week in.

xjs